Uutisia

Isännöintiliitto
 1. Vuonna 2022 tapahtui rivi- ja kerrostaloissa 1 517 paloa (Pelastustoimen taskutilasto 2018–2022). Kotona tulipalon aiheuttaa useimmiten kiuas tai liesi. Ilman valvontaa lataukseen jätetyt sähkölaitteet lisäävät paloturvallisuusriskiä.

  Artikkeli Palovaroittimien siirto taloyhtiön vastuulle parantaa paloturvallisuutta julkaistiin ensimmäisen kerran Isännöintiliitto.

 2. Tällä hetkellä taloyhtiön keino puuttua toimintaan on varoitus ja mahdollinen hallintaanotto, joka edellyttää aina ensin varoituksen antamista. Tällä hetkellä ei kuitenkaan ole selvää, onko kaavan ja rakennusluvan vastainen majoitustoiminnan luonteinen käyttö riittävä peruste hallintaanotolle, jonka edellytyksistä säädetään tarkasti asunto-osakeyhtiölaissa.

  Artikkeli Kaupunki uhkasi taloyhtiötä 30 000 euron uhkasakolla – taloyhtiö osoitti tehneensä kaikkensa airbnb -toiminnan lopettamiseksi julkaistiin ensimmäisen kerran Isännöintiliitto.

 3. Viime aikoina lehdissä on ollut useampia tapauksia, missä kaupunki uhkaa taloyhtiötä sakolla, jotta taloyhtiön
  tiloissa tapahtuva kaavoituksen vastainen toiminta saadaan loppumaan. Tilanne on kuitenkin taloyhtiön näkökulmasta haastava. Taloyhtiön keinot puuttua toimintaan on varoitus ja mahdollinen hallintaanotto.

  Artikkeli Kaupunki uhkaa taloyhtiötä uhkasakolla – taloyhtiö on tällä hetkellä hampaaton julkaistiin ensimmäisen kerran Isännöintiliitto.

 4. EU:ssa on päästy sopuun uuden asbestidirektiivin sisällöstä. Uuden direktiivin tarkoituksena on suojata asbestin parissa työskenteleviä entistä paremmin. Uusilla säännöillä alennetaan merkittävästi nykyisiä asbestille asetettuja raja-arvoja...

  Artikkeli Asbestisääntely kiristyy – raja-arvot madaltuvat ja altistumista mitattava tarkemmin julkaistiin ensimmäisen kerran Isännöintiliitto.

 5. Tuoreen Isännöinnin ammattilaiset 2023-tutkimuksen tulokset osoittavat, että isännöintialalla ollaan valmiita teknologiseen muutokseen. Vastausten mukaan 83 % alalla työskentelevistä kykenee ottamaan töissä helposti käyttöönsä uutta teknologiaa ja 66 % päivittää osaamistaan ja tietämystään uusista digitaalisista ratkaisuista oma-aloitteisesti.

  Artikkeli Teknologia mukana parantamassa isännöintiä ja asumisen energiatehokkuutta julkaistiin ensimmäisen kerran Isännöintiliitto.

facebook_page_plugin