Yleistä

  • Mahdolliset sähkötyöt tulee aina teettää sähköliikkeellä, jolla on SETI:n myöntämä sähköpätevyys 1 tai 2.
  • Putkityöt tulee teettää valtuutetulla putkiliikkeellä.
  • Vedeneristeinä tulee käyttää VTT:n sertifioimia eli tarkastamia ja hyväksymiä vedeneristeitä.
  • Mikäli vesijohtotöissä tehdään tulitöitä, taloyhtiöltä tulee hakea tulityölupa, joka oikeuttaa tulitöiden tekemiseen tilapäisellä tulityöpaikalla.

Taloyhtiölle ilmoitettavat remontit


Mikäli remonttisi vaatii ilmoituksen taloyhtiölle, tulee se tehdä hyvissä ajoin ennen remontin aloittamista. Tästä voit tarkistaa, mitkä remontit tulee hyväksyttää taloyhtiöllä ennen aloittamista.

Rakennusluvat

Mikäli remonttisi tarvitsee rakennusluvan, lupaa hakee taloyhtiö. Lisätietoja löydät Hämeenlinnan kaupungin rakennusvalvonnasta.
facebook_page_plugin