Lattiat

 • Lattioiden uusimisesta pitää aina ilmoittaa taloyhtiölle, mikäli huoneistoon tai huoneeseen asennetaan aikaisempaan verrattuna kovempi lattiamateriaali, esimerkiksi kun vanhan muovimaton tilalle asennetaan uusi parketti- tai laminaattilattia.
 • Mikäli osakas muuttaa lattiarakennetta, myös tästä on ilmoitettava taloyhtiölle.
 • Kerrostaloissa tulee laminaattilattian alle asentaa aina askeläänieristys. Omatoimisessa asennuksessa tulee huomioida parketin vaatimat kosteus- ja lämpöolosuhteet sekä alustan kosteuden tarkastus. Kosteussulku asennetaan valmistajan ohjeen mukaan riittävästi limittäen (vähintään 200 mm).
 • Lautaparketin alle asennetaan aina askeläänieristys.
 • Asennettavan muovimaton tulee olla M1-luokkaa eli sisätiloihin sopiva. Muovimaton askeläänieristyksen tulee olla C1-luokkaa.

Väliseinät

 • Kantavien väliseinien muutoksista pitää aina ilmoittaa ennen työn aloitusta, koska muutokset voivat vaikuttaa rakenteisiin, kuten kantavuuteen ja eristävyyteen.
 • Ei-kantavien seinien muutoksista (purkaminen, siirtäminen tai rakentaminen) on ilmoitettava, jos seinän sisällä on sähköjohtoja, tietoliikennekaapeleita, vesijohtoja tai jos muutos vaikuttaa ilmanvaihtojärjestelmään.
 • Huoneiston kevyen väliseinän poistaminen muuttaa huoneiston pohjaratkaisua, tällöin muutoksesta laaditaan huoneiston muutospiirustus, josta ilmenee uusi pohjaratkaisu. Pohjapiirros toimitetaan taloyhtiölle.
 • Osakas ei saa tehdä muutoksia kantaviin seiniin eikä ulkoseiniin ilman taloyhtiön lupaa. Kantavien rakenteiden ja ulkoseinien muutos vaatii viranomaisluvan ja rakennussuunnitelmat.

Parveke


Parveke kuuluu osakkaan hallintaan, joten hänellä on siihen remonttioikeus. Hallintaoikeus ei kuitenkaan tarkoita sitä, että parveilla saisi tehdä muutoksia vapaasti.
 • Taloyhtiö voi puuttua parvekkeella tehtäviin remontteihin asettamalla niille ehtoja tai kieltämällä ne kokonaan, mikäli siihen on erityisiä perusteita.
 • Mikäli osakas lasittaa parvekkeensa, osakkaan ja taloyhtiön välillä solmitaan keskinäinen sopimus, jossa määritellään osakkaalle kuuluva lasituksen kunnossapito. Yhtiöjärjestykseen tulee sisällyttää myös parvekelasien kunnossapitovastuuta koskeva määräys.
 • Parvekkeiden lasittaminen vaatii toimenpideluvan. Toimenpideluvan hankkimisesta aiheutuvista kustannuksista vastaa osakas.
 • Hankittavien lasien tulee olla muiden vastaavien asennettujen lasituksien näköisiä.
 • Parvekkeelle voidaan asentaa pistorasia jonka tulee olla kosteudelta suojattu ja ulkokäyttöön tarkoitettu. Pistorasiassa tulee olla vikavirtasuojakytkin ja pistorasian johdotus tuodaan huoneiston ryhmäkeskuksesta eli sulaketaulusta. Sähköjohtojen läpivienti huoneiston ulkoseinän läpi tehdään hyvän rakennustavan mukaan ja riittävän tiiviisti.
facebook_page_plugin