• Kun urakoitsijat ovat saaneet omat työnsä valmiiksi, remontoidussa asunnossa pidetään vastaanottotarkastus jolloin havaitut puutteet ja virheet kirjataan puuteluetteloksi. Tarkastuksessa sovitaan myös , miten ja mihin mennessä havaitut puutteet korjataan ja onko niiden osalta vielä tarpeen pitää erillinen jälkitarkastus. Vastaanottotarkastuksesta laaditaan tarkastuspöytäkirja, jonka kumpikin osapuoli – tilaaja ja työntekijä – hyväksyvät allekirjoituksellaan.
  • Vastaanottotarkastuksen jälkeen on syytä pitää urakan taloudellinen loppuselvitys, jossa sopijapuolten väliset tilisuhteet selvitetään.
  • Mikäli remontti on joiltakin osin ollut luvanvarainen (rakennus- tai toimenpidelupa), luvan myöntänyt viranomainen pitää osaltaan loppukatselmuksen, jossa todetaan työ tehdyksi luvan mukaisesti.
  • Loppukatselmuksen tilaa viranomaiselta yleensä rakennuttaja, mutta sen voi sovitusti tehdä myös urakoitsija.
  • Rakennuttajan ei milloinkaan ole syytä maksaa viimeistä maksuerää, ennen kuin työ on vastaanottotarkastuksessa todettu hyväksytysti vastaanotetuksi ja puutteet korjatuksi.
facebook_page_plugin