• Oli remontin syy mikä tahansa, remonttia suunniteltaessa kannattaa rehellisesti kirjata ylös kaikki mieleen tulevat asiat ja ennakoitavat remonttiin vaikuttavat tarpeet, halut ja odotukset sekä olemassa olevat resurssit (aika, oma ammattitaito ja korjaushankkeen kohteena oleva asunto) niiden toteuttamiseksi.
  • Budjettia tehdessä varaudu aina vähintään 10 % kustannusylitykseen. Lisäkustannuksia voivat tuoda mm. vanhojen rakenteiden alla olevat ennalta arvaamattomat asiat, vaaralliset aineet, kosteusvauriot, vahingot, aikataulun pitkittyminen tai aiemmin puutteellisesti toteutettu rakentaminen.
  • Mikäli remontissa tehdään sähkö-, putki-, viemäri- ja ilmanvaihtotöitä, selvitä onko taloyhtiöllä tarvittavat piirustukset ja mistä niitä voi tilata.
  • Tee lista myös sellaisista asioista, joita remontilta ei haluta.
  • Korjaussuunnitelmat dokumentoidaan suunnitelma-asiakirjoihin eli piirustuksiin sekä kirjallisiin selostuksiin. Työselostus on kirjallinen selostus remontoinnin työtavoista, ja rakennusselostus on kirjallinen selostus työn lopputuotteesta eli valmiista kohteesta.
  • Selvitä ajoissa rakennuslupien ja suunnitelmien tarpeellisuus!
  • Teetä suunnittelutyöt pätevällä asiantuntijalla ja hyväksytä suunnitelmat taloyhtiöllä. Palkattu ammattiapu suunnitteluun maksaa itsensä useimmiten monin kerroin takaisin.
  • Mikäli remonttisi on luvanvarainen, rakennuslupaa varten tarvitset taloyhtiöltä valtakirjan.
facebook_page_plugin