Remonteista on laadittava selvitys hyvissä ajoin etukäteen

Osakkaan asunnossa tai muussa osakehuoneistossa tekemistä tai teettämistä remonteista on tehtävä kirjallinen muutostyöselvitys taloyhtiön hallitukselle. Selvitys täytyy tehdä kaikista sellaisista remonteista, jotka voivat vaikuttaa yhtiön tai toisen osakkaan hallinnassa oleviin tiloihin ja rakenteisiin. Käytännössä siis selvitys on tehtävä kaikista remonteista, joissa tehdään enemmän kuin maalataan tai tapetoidaan.

Remonttia ei saa aloittaa ennen kuin isännöitsijä on ilmoittanut, että muutostyöselvitys on käsitelty ja että remontin tekemisen voi aloittaa. Osakkaiden tulee vastedes ottaa muutostyöselvityksen käsittelyyn kuluva aika huomioon remontin aikataulua suunnitellessaan. Selvitykset pyritään käsittelemään mahdollisimman nopeasti, mutta varsinkin suurten remonttien ollessa kyseessä, saattaa käsittelyn vaatimiin selvityksiin kulua reilustikin aikaa.

Kaikissa remonteissa tulee noudattaa hyvää rakennustapaa ja remontit on myös suunniteltava riittävän huolella. Muutostyöselvitykset arkistoidaan ja ne liitetään jatkossa mukaan kyseisen asunnon isännöitsijäntodistukseen.

Asbestia koskevat määräykset tiukentuvat 1.1.2016 alkaen. Lakimuutoksen myötä ennen vuotta 1994 valmistuneisiin rakennuksiin on tehtävä asbestikartoitus ennen remonttien aloittamista. Asbestikartoituksen teettämisestä vastaa aina remontin teettäjä, eli myös osakkaan on huolehdittava ko. kartoituksesta omien remonttiensa osalta.

Asbestia on käytetty aikanaan mm. muovimattojen liimoissa, seinä- ja lattiatasotteissa, laasteissa, eristeissä jne. eli lähes kaikissa rakennusmateriaaleissa. Siksi asbestinäytteet vaaditaan jatkossa myös esim. muovimaton poistamisen, keittiön välitilan laatoituksen poistamisen sekä kaikkien kylpyhuoneen pintoihin kohdistuvien muutostöiden yhteydessä. Asbestityötä sisältävän remontin jälkeen on lisäksi otettava näyte huoneiston sisäilmasta ja varmistuttava, ettei huoneistoon ole jäänyt asbestipölyä.

Asbestinäytteitä tarvitaan remontin laadusta ja laajuudesta riippuen yleensä 1-3 kpl ja näytteen hinta on alkaen 250 eur/kpl. Näytteen normaali käsittelyaika laboratoriossa on noin 1-2 viikkoa, mutta laboratorioita on Suomessa vain muutama, joten näytteiden ruuhkautumiseen ja aikataulujen venymiseen on syytä varautua oman remontin aikataulua laadittaessa.

Lisätietoa aiheesta:
http://finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2015/20150798
http://finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2015/20150684

Asbestinäytteitä ottavat mm. seuraavat yritykset:
www.hameenasbestiapu.fi
www.raksystems.fi 


Nämä remontit pitää ilmoittaa >

Tee sähköinen muutostyöilmoitus >

Lataa tästä tulostettava muutostyöilmoitus > 
(lataa lomake, täytä ja tulosta sekä toimita Isännöinti Kuvajaan)
facebook_page_plugin